Vid köp av cannabisprodukter uppkommer, inte överraskande, ofta frågor kring huruvida det är lagligt eller inte att sälja cannabis olja i Sverige. Det finns fortfarande många svenskar som tror att du automatiskt kommer begå ett brott genom att ha något som helst med cannabis att göra, men det är inte fallet.

Detta håller tyvärr många borta från att köpa cannabis olja men det kan också hända att man hamnar på fel sida med lagen om man inte är medveten om vilka som är de viktigaste faktorerna i detta sammanhang.

Nedan kan du läsa mer om lagstiftning kring detta. Vi ger dig också råd samt riktlinjer när det gäller vad du behöver ägna särskild uppmärksamhet åt när du som konsument köper cannabis olja. Självklart kan du även köpa cannabis olja.

 

 

Cannabis olja med THC är olagligt!  

Det är inte konstigt att det är många som får intrycket utav att cannabis olja är olagligt i Sverige. Om man exempelvis ser på hur medierna ofta pratar om cannabis får man lätt en oklar bild över hur det faktiskt ligger till. Det är nämligen så att det inte är cannabis oljan som sådan som är olaglig. Det är dock ett speciellt ämne som finns naturligt i cannabisplantan som heter THC och det är just detta ämne vi ska kolla närmare på i detta avsnitt.

När en cannabisplanta odlas och växer upp innehåller den naturligt THC (som är en förkortning av Tetrahydrocannabinol)  och CBD (förkortning av Cannabidiol) samt en massa andra aktiva innehållsämnen som tillsammans allihopa kallas cannabinoider.

Så när man pratar om att cannabis olja är olagligt i Sverige handlar det i grund och botten om THC-innehållet. THC är nämligen det man kallar för ett psykoaktivt ämne som vid större intag kan leda till narkotisk påverkan.

THC är därför narkotikaklassat. Men då undrar ni säkert hur vi kan säga att vi säljer laglig cannabis olja? Jo, det är nämligen så att de cannabis oljor vi säljer inte innehåller så små mängder av THC att det inte går att spåra. Med hjälp utav den milda CO2-extrationen som vi använder vid produktionen är det helt möjligt att separera nästan allt THC från cannabis oljan så att det bara är mikroskopiska mängder kvar. Kvar finns ett tjockt flytande cannabisextrakt med en hög halt av CBD. Genom att klicka här kan du köpa denna cannabis olja.

Enligt den generella lagstiftningen i EU, som även gäller i Sverige, är det cannabis med en THC-halt över 0,2% som narkotikaklassas. Oljorna vi säljer innehåller alltid mindre än 0,2% THC och därför omfattas vi inte utav denna lag. Det är till och med så att innehållet av THC är så lågt att det krävs en speciell sorts instrument för att kunna känna av den minimala mängden.

 

Är cannabis olja utan THC lagligt?

Det finns egentligen ingen specifik lag kring cannabis olja utan THC. Det är ju i grund och bottnen bara ett växtextrakt utan något psyoaktivt ämne med extremt många positiva egenskaper. Så trots mycket forskning och tester som faktiskt bevisar detta är det en lång process att få ett växtextrakt att godkännas som medicin eller ens kosttillskott.

Självklart har detta endel att göra med att myndigheterna själva vill vara 100% säkra innan man signalerar fel antydningar kring ett växtextrakt som kan användas som medicin. Man vill ju även som konsument kunna känna sig trygg, speciellt när man handlar på nätet.

Men trots detta finns det redan extremt mycket forskning kring ämnet som också dokumenterar effekterna så man hade ju önskat att processen tog lite fart. Ska man även vara lite cynisk kanske det även kan vara så att läkemedelsindustrin inte är så intresserade i att CBD i framtiden blir klassificerat som medicin då man inte kan ta patent på en växt. Men det är ju såklart bara en teori och inte alls upp till oss att antyda.

All denna information du läser här ovan är viktig både för dig som konsument men även för oss som återförsäljare då vi inte får marknadsföra cannabis oljan vi säljer som varken kosttillskott, naturläkemedel eller liknande. Det är därför svårt för oss att ge dig råd, tips eller vägledning i vilken olja du ska använda eller vad den går att använda den till. Rättare sagt kan vi inte svara på sådana frågor över huvudtaget. Vi ber verkligen om ursäkt för detta önskar därför att våra kunder söker sig på annat håll för att hitta mer information kring detta.

För att du som konsument ska känna dig säker och trygg gällande lagstiftning när du köper cannabis olja ska du vara observant och uppmärksam på informationen du kan läsa dig till nedan:

 

Hur är oljan tillverkad?

Det är väldigt stor skillnad på om cannabis oljan är extraherad genom CO2-metoden så alla de önskade ämnena separeras från THC eller om någon har tillverkat oljan hemma i cykelförrådet.

 

Hur högt är THC innehållet?

THC innehållet ska inte vara högre än 0,2% för att det inte ska klassificeras som narkotika.

 

Hur dokumenteras mängden av de aktiva innehållsämnena i cannabis oljan?

Om producenten eller förhandlaren har tester som bevisar och dokumenterar innehållet i cannabis oljan kan du själv undersöka om THC innehållet är lägre än 0,2% samt hur hög andel de andra ämnena har. Bara att det ens utförs denna typer av test hos en producent visar oftast att allt står rätt till.

 

CBD-produkterna i denna webbshop säljs endast som kosttillskott och är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom. Kontrollera alltid med din läkare innan du börjar ett nytt kosttillskottsprogram.